Stort OK23-ja fra elektrikerne

Ligesom et flertal af fagbevægelsens medlemmer stemte et stort flertal af elektrikerne i Dansk El-Forbund ja til de nye overenskomster. Elektrikernes stemmeprocent blev på rekordhøje 65,5, mens den samlede stemmeprocent i FH-familien blev 59

12.04-2023 Af Benjamin Rothenborg Vibe | Foto: Ulrik Jantzen/Büro Jantzen
unge elektrikere med faner

Billede: Ungdommen i Dansk El-Forbund var stærkt repræsenteret på parkeringspladsen foran Tekniq Arbejdsgiverne under forhandlingerne om Elektrikeroverenskomsten.

Et stort flertal af medlemmerne i Dansk El-Forbund (DEF) har stemt ja ved urafstemningen om de nye overenskomster. 77 procent stemte ja til overenskomstresultatet, mens 23 procent stemte nej. Samlet i alle FH-forbund stemte 79 procent af medlemmerne ja til OK23. Den samlede stemmeprocent i FH-familien blev 59, og dermed var DEF’s medlemmer med til at hive den samlede stemmeprocent i vejret med en stemmeprocent på rekordhøje 65,5. Dermed er overenskomsterne, som er gældende med tilbagevirkende kraft fra d. 1. marts 2023, godkendt af fagbevægelsens medlemmer.

Stort ja og høj stemmeprocent 

Forbundsformand Benny Yssing glæder sig over det store ja og den høje stemmeprocent.
- Jeg må være ærlig og sige, at vi var lidt nervøse for den korte periode, som forligsmanden denne gang havde afsat til urafstemningen. Oven i det kom påskeferien, som blandt andet besværliggjorde arbejdet med at ringe rundt til medlemmerne med opfordring til at stemme. At så mange har stemt – og har stemt ja – gør mig rigtig glad og stolt som forbundsformand, siger Benny Yssing, der blev valgt som ny forbundsformand på DEF’s kongres i efteråret 2022. 

- Nu skal vi ud få overenskomsterne til at leve, så medlemmer og tillidsvalgte kan gøre brug af de mange nye aftaler og redskaber. Det er jo først, når overenskomsterne bliver brugt, at de for alvor viser deres værdi. Derfor vil vi nu gå i gang med udbrede kendskabet yderligere til de nye muligheder i overenskomsterne, forklarer Benny Yssing. 

Lokale lønforhandlinger 

Forbundsformanden peger på, at der blandt andet ligger et stort arbejde forude med at sikre fornuftige lønstigninger ved de lokale forhandlinger ude på virksomhederne, som bygger ovenpå mindstelønnen.  

- Det er en del af minimallønsoverenskomsterne, at den reelle løn forhandles lokalt ude på de enkelte arbejdspladser. I både forbund og afdelinger vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe vores tillidsvalgte og medlemmer med at få forhandlet nogle gode lønstigninger hjem. Det arbejde starter allerede i dag. Selvom det blev et tydeligt ja fra DEF-medlemmerne, så blev det ikke uden diskussioner. Vi tager de rejste spørgsmål og kommentarer med i den videre indsats for elektrikernes løn- og arbejdsvilkår.
Forbundet og de 11 lokalafdelinger har siden medlemsafstemningens start søndag d. 26. marts arbejdet målrettet for at få medlemmerne til at stemme om de nye overenskomstaftaler. Det er blandt andet sket ved at holde lokale informationsmøder, udsendelse af nyhedsbreve og sms’er til tillidsvalgte og medlemmer, grafikker og videoer på sociale medier, en særlig temahjemmeside (OKdef.dk) samt rundringninger til medlemmerne om eftermiddagen og om aftenen, som er foretaget af både politisk valgte og medarbejdere i forbund og afdelinger.  

Elektrikerne i DEF stemte om 30 forskellige overenskomster. De største er Elektrikeroverenskomsten med Tekniq Arbejdsgiverne og Industriens Overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri, som DEF er en del af.


Fakta om OK23:

Den samlede stemmeprocent i DEF blev på rekordhøje 65.5 – ved seneste urafstemning i 2020 var stemmeprocenten 64.  
77 procent af DEF-medlemmerne stemte ja til de nye overenskomster, mens 23 stemte nej
Knap 19.000 DEF-medlemmer stemte om 30 overenskomster med Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst som de største.  

Afstemningen indgik i den samlede afstemning inden for FH-DA-området. 
Blandt alle forbundene i FH-familien stemte 79 procent ja. Afstemningsprocenten blev 59.  
 

Development: HJEMMESIDER.DK