Stort OK20-ja fra elektrikerne

Ligesom et flertal af fagbevægelsens medlemmer stemte elektrikerne i Dansk El-Forbund ja til de nye overenskomster. Elektrikernes stemmeprocent blev på 64, mens den samlede stemmeprocent i FH-familien blev på 58

16.04-2020 Benjamin Rothenborg Vibe

64 procent af Dansk El-Forbunds medlemmer stemte ved OK20

Som et af de eneste forbund i FH har DEF givet medlemmerne mulighed for løbende at kunne følge stemmeprocenten på den særlige temaside om OK20: OKdef.dk. Her har man også kunnet se videoer, animationer og grafikker, som har formidlet resultatet af de nye overenskomstaftaler for elektrikere. 

Et stort flertal af medlemmerne i Dansk El-Forbund (DEF) har stemt ja ved urafstemningen om de nye overenskomster. 76,3 procent stemte ja til overenskomstresultatet, mens 23,7 procent stemte nej. Samlet i alle FH-forbund stemte 79,8 procent af medlemmerne ja til OK20, mens 20,2 procent stemte nej. Dermed er overenskomsterne, som er gældende med tilbagevirkende kraft fra d. 1. marts 2020, godkendt af fagbevægelsens medlemmer. Stemmeprocenten blandt alle FH-forbundene blev på 57,6 procent, så med en stemmeprocent på 64 – præcis den samme som ved urafstemningen i 2017 – var DEF igen med til at trække den samlede stemmeprocent i vejret. Dermed er forbundets kongresmålsætning om en stemmeprocent på 50 eller derover så rigeligt nået.

Tilfreds DEF-formand

I DEF er forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen godt tilfreds med det tydelige ja til overenskomstresultatet - og ikke mindst med den høje stemmedeltagelse.

- Jeg er glad for, at så mange medlemmer har stemt, og at de nu kan få nytte af de mange gode ting i de nye overenskomster. Det er jo først, når overenskomsterne bliver brugt, at de for alvor viser deres værdi. Især vil jeg blandt resultaterne fremhæve fritvalgsordningen, betaling for snorketid som noget helt nyt, pension til lærlinge fra det fyldte 18. år, akkordværn, tre uger ekstra med løn under sygdom, mere forældreorlov og nye redskaber i værktøjskassen mod social dumping for blot at nævne nogle eksempler.

’Virtuelt’ afstemningsforløb  

På grund af coronakrisen har forbund og lokalafdelinger måtte aflyse de sædvanlige informationsmøder for medlemmer og tillidsvalgte i hele landet. Til gengæld er der afholdt virtuelle info-møder, ligesom medlemmerne ad flere omgange har haft mulighed for at stille spørgsmål til overenskomstresultatet via facebook-live og andre digitale platforme. Samtidig er overenskomstresultaterne i fraværet af fysiske møder formidlet via videoer, grafikker og animationer, og der er oprettet en særlig OK20-temaside. Igen i år har valgte og ansatte i forbund og afdelinger sat sig ved telefonerne for at ringe til medlemmerne og opfordre dem til at deltage i afstemningen.

De fleste elektrikere er omfattet af Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst, men i alt stemte DEF-medlemmerne om 33 forskellige overenskomstaftaler.

Forbundsledelsen svarede på spørgsmål via Facebook Live

På grund af coronakrisen har DEF måtte aflyse de fysiske informationsmøder for medlemmer og tillidsvalgte. Til gengæld er der afholdt virtuelle info-møder, hvor alle har kunnet stille spørgsmål til forbundsledelsen om overenskomstresultatet via facebook-live og andre digitale platforme.

Nye muligheder

Ligesom det var tilfældet i 2017, foregik afstemningsforløbet ikke uden debat. Den drejede sig primært om Elbranchens Akkordsystem (EBA), lærlingeområdet og social dumping, som er blevet flittigt diskuteret på forbundets facebookside.

- Det blev et tydeligt ja fra medlemmerne, men ikke uden diskussion, og derfor tager vi også de rejste spørgsmål og kommentarer med i den videre indsats for elektrikernes vilkår. Vi skal i fællesskab styrke akkordarbejdet, de nye redskaber i indsatsen mod social dumping skal bruges, og vi skal heller ikke glemme de lokale lønforhandlinger, som bygger ovenpå mindstelønnen. Her har vi en pligt til at huske et løft til lærlingene i de kommende år. Tillidsrepræsentanternes rolle er vigtig, når det gælder løn og social dumping, og vi vil nu gå i gang med udbrede kendskabet yderligere til de nye muligheder i overenskomsterne, forklarer Jørgen Juul Rasmussen.

Du kan se resultatet af din overenskomst her på hjemmesiden, hvor du også kan se de samlede protokollater.

Fakta om OK20:

  • Den samlede stemmeprocent i DEF blev på 64 (63,6) – præcis den samme stemmedeltagelse som i 2017. Det var dengang mere end en fordobling i forhold til urafstemningen i 2014, hvor 30,5 procent af DEF-medlemmerne stemte
  • 76 (76,3) procent af DEF-medlemmerne stemte ja, mens 23 (23,7) stemte nej
  • Knap 20.000 DEF-medlemmer (19.224) stemte om de nye overenskomster
  • Afstemningen indgik i den samlede afstemning inden for LO-FH-området
  • I hele FH-familien stemte 79,8 procent ja, mens 20,2 procent stemte nej. Afstemningsprocenten blev 57,6 
  • Elektrikerne stemte om 33 overenskomster. De største er Elektrikeroverenskomsten med Tekniq Arbejdsgiverne og Industriens Overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri, som DEF er en del af.

Development: HJEMMESIDER.DK