Stor interesse for industriforlig

Flot fremmøde og stor spørgelyst fra tillidsvalgte i Dansk El-Forbund på infomøder i hele landet om industriforliget. Nu fortsætter forhandlingerne om Elektrikeroverenskomsten og de øvrige overenskomster

23.02-2023 Af Benjamin Rothenborg Vibe
Tillidsfolk i Dansk El-Forbunds afdeling København

81 tillidsfolk var mødt frem i Dansk El-Forbunds afdeling København, hvor forbundsformand Benny Yssing via video fortalte om det netop indgåede forlig på industriens område. 

Dansk El-Forbunds 11 lokalafdelinger har i den seneste tid forberedt sig på konflikt ved blandt andet at arrangere møder flere steder i landet for tillidsvalgte under overskriften ’OK23 og konflikt?’.

Efter at der søndag blev indgået et forlig på industriens område mellem parterne Dansk Industri og CO-industri, som Dansk El-Forbund er en del af, er de planlagte møder de seneste dage ikke kun blevet brugt til forberedelse til konflikt. Der er også blevet orienteret om det nye forlig på industriens område, og forbundsformand Benny Yssing har via video fortalt nærmere om forhandlingsresultaterne i industriforliget, som omfatter cirka 5.000 elektrikere og som lægger rammerne for de øvrige overenskomster. 

- Der var 81 fremmødte tillidsfolk og fagligt aktive til møde i fagforeningen. Mødet handlede om forberedelsen til en eventuel konflikt, men nu kom det selvfølgelig også til at handle om industriforliget. Der var en positiv stemning blandt de fremmødte omkring, at det nu er lykkedes parterne at indgå en aftale. Personligt var jeg før weekenden skeptisk i forhold til, om vi ville kunne nå til enighed om et resultat, fortæller formand i Dansk El-Forbunds afdeling København Søren Mathiasen.

Også vest for Storebælt melder Dansk El-Forbunds lokalafdelinger om flot fremmøde og stor spørgelyst til industriforliget og OK23-processen.

- På to aftener har 67 tillidsvalgte deltaget i vores informationsmøder i Rander og Holstebro. Der har været stor interesse, god debat og stor spørgelyst til overenskomstresultatet i industrien, som jo får betydning for vores fortsatte forhandlinger om blandt andet Elektrikeroverenskomsten med Tekniq Arbejdsgiverne, siger formand i afdeling Midtjylland Brian Poulsen Jensen.

Dansk El-Forbund har cirka 5.000 medlemmer, der arbejder under industriens overenskomster. Forbundets forhandlere mødes torsdag d. 23. februar med Tekniq Arbejdsgiverne for at fortsætte forhandlingerne om Elektrikeroverenskomsten, der fastsætter løn- og arbejdsvilkår for omkring 13.000 elektrikere. Samlet set skal Dansk El-Forbund forhandle 30 overenskomster på vegne af medlemmerne. 

Se mere om OK23 på Dansk El-Forbunds temaside OKdef.dk, hvor der også er link til industriforliget og dets 59 protokollater.

Development: HJEMMESIDER.DK