OK-ja fra Hovedbestyrelsen i DEF

Et flertal i Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse anbefaler et ja til elektrikernes nye overenskomster

09.03-2020 Foto og tekst: Benjamin Rothenborg Vibe

Hovedbestyrelsen i Dansk El-Forbund (DEF) mødtes mandag d. 9. marts for at behandle resultatet af weekendens forhandlinger om Elektrikeroverenskomsten og El-fagets Funktionæroverenskomst, som efter 29 timers uafbrudte forhandlingerne blev indgået lørdag d. 7. marts. Også aftalen om Industriens Overenskomst, der blev indgået d. 9. februar mellem Dansk Industri og CO-industri, blev drøftet i hovedbestyrelsen.

Et flertal i DEF’s hovedbestyrelse anbefaler et ja til de nye overenskomstaftaler, som omfatter størstedelen af medlemmerne i DEF. Nu følger fire regionale møder i hele landet for DEF’s tillidsvalgte, som vil blive nærmere orienteret om resultaterne.

Man kan læse nærmere om indholdet i overenskomstaftalerne HER.

Urafstemningen om overenskomsterne sættes i gang inden længe. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvornår forligsmanden er færdig med sin samlede mæglingsskitse.

Der forhandles fortsat om en række øvrige overenskomster for elektrikere. Resultatet af de forhandlinger vil også kunne findes på OKdef.dk, efterhånden som de bliver indgået. 

Development: HJEMMESIDER.DK