Stemmeresultater for de enkelte overenskomstområder i OK23

Du kan se fordelingen af stemmer på de enkelte overenskomstområder i tabellen:

Overenskomster stemmeresultater 2023

Development: HJEMMESIDER.DK