Løn og lokale lønforhandlinger

 

Forbundsformand Benny Yssing forklarer forhandlingsresultaterne på lønområdet.
 

Development: HJEMMESIDER.DK