Mæglingsforslag

 

Forligsmand Jan Reckendorff har i samarbejde med DA og FH udarbejdet et mæglingsforslag, der omfatter de overenskomster, hvor parterne er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten.  Det drejer sig i alt om overenskomster, der omfatter ca. 98 pct. af de omfattede lønmodtagere. 

For det andet fastsætter mæglingsforslaget vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område ikke har kunnet blive enige.

Herudover indeholder mæglingsforslaget nogle yderligere bestemmelser, der er fælles for samtlige overenskomster på DA/FH – området.

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK