Konflikt

 

Hvis forhandlingerne ikke fører til et resultat, eller hvis medlemsafstemningen ikke vedtager overenskomsterne, så udbryder der konflikt. Den seneste konflikt på det private arbejdsmarked var i 1998.

FAQ

Hvad er forskellen på strejke og lock-out?

En strejke varsles af fagforeningen overfor arbejdsgiverne. Lock-out iværksættes af arbejdsgiveren, der beder medarbejderne forlade arbejdspladsen og stopper lønudbetalingen. I Dansk El-Forbund er det Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal i konflikt, hvis det ikke lykkes at få fremdrift ved forhandlingsbordet.

Strejken betyder, at medlemmer af Dansk El-Forbund trækkes væk fra arbejdspladsen og i stedet for lønnen modtager konfliktunderstøttelse. Ved lock-out modtager medlemmerne ligeledes konfliktunderstøttelse fra forbundet. 

Hvornår starter en konflikt eller lock-out?

Strejkerne er varslet til at kunne træde i kraft, når de nuværende overenskomster udløber. Juridiske forhold gør dog, at strejkerne først er varslet senere. Som medlem af Dansk El-Forbund vil du modtage nærmere information i dagene op til, at en eventuel konflikt er under opsejling. Se forløbet her.

Mæglingsforslaget

Hvis forbundet og arbejdsgiverne ikke kan nå frem til et resultat, skal de have hjælp fra forligsmanden. 

Forligsmanden forsøger i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation at skrive en mæglingskitse med elementer fra de toneangivende overenskomster - Industriens Overenskomst og 3F transportforliget – og hvad der yderligere kan forhandles ind.

Mæglingsforslaget skal efterfølgende til afstemning hos medlemmerne. Her bestemmes det om overenskomsten vedtages eller der bliver konflikt. 
 

Hvad hvis jeg ikke er udtaget til konflikt?

Vi tager altid de nødvendige hensyn til særlige samfundsforhold og nødberedskaber. Derfor er der nogle elektrikere, der formodentlig undtages fra strejke eller lock-out. I så fald skal du udføre dit arbejde som hidtil, men du må kun udføre de opgaver, der er undtaget fra strejken. 

Hvordan bliver jeg informeret om strejken eller lock-outen?

Du får som medlem en besked i Mit DEF, hvis du er varslet i strejke, og du vil igen modtage en besked i dagene forud for en konflikt. I tilfælde af lock-out meddeles dette af arbejdsgiveren, og Dansk El-Forbund vil tilsvarende sende dig en personlig besked. 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling, hvis du er i tvivl. Du kan i øvrigt følge de løbende nyheder fra Dansk El-Forbund, hvis du har downloadet plus-appen. 
 

Hvad hvis jeg bliver bedt om at lave konfliktramt arbejde eller bliver sat til at arbejde et konfliktramt sted, hvis der bliver konflikt?

Medlemmer af Dansk El-Forbund må ikke udføre strejkeramt arbejde. Hvis du er i tvivl, om det arbejde du skal udføre, er konfliktramt, skal du høre nærmere hos din tillidsrepræsentant eller din lokalafdeling i Dansk El-Forbund. 

Hvad får jeg i konfliktstøtte ved en evt. konflikt?

Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse har i lighed med tidligere besluttet, at konfliktunderstøttelsen er på 900 kr. pr. dag, hvilket er lidt højere end den maksimale dagpengesats. 

For at få konfliktunderstøttelse skal du være meldt ind i Dansk El-Forbund senest 14 dage før konflikten starter og have indbetalt den 1. måneds kontingent. 
 

Hvordan får jeg udbetalt konfliktstøtte?

Hvis det bliver aktuelt, skal du udfylde en konfliktregistrering på Mit DEF eller i din lokalafdeling. Det skal ske på den 1. dag for konflikten, og konfliktregistreringen er en forudsætning for at modtage konfliktunderstøttelse. Det er din bekræftelse overfor Dansk El-Forbund om, at du går i strejke. Du skal derefter også udfylde konfliktydelseskort. 

Udbetalingen følger udbetalingsperioderne for dagpenge og efterløn. 

For at få konfliktunderstøttelse skal du være meldt ind i Dansk El-Forbund senest 14 dage før konflikten starter og have indbetalt den første måneds kontingent. 
 

Hvad er de særlige regler for lærlinge og skolepraktikanter?

I tilfælde af konflikt vil lærlinge ikke være omfattet ved hverken strejke eller lock-out. En lærling skal møde som normalt, passe sit arbejde på normal vis, og lønnen udbetales på sædvanlig vis fra arbejdsgiveren. 

Lærlinge på skole skal tilbage til arbejdsgiveren, hvis skolens undervisere omfattes af en konflikt. Hos arbejdsgiveren skal lærlingen udføre sit normale arbejde og modtage den sædvanlige løn.

Hvis du er i skolepraktik (SKP) eller på grundforløb 1-2 uden uddannelsesaftale, skal din skole informere dig, og ved tidligere konflikter er ydelserne fortsat blevet udbetalt af det offentlige.
 

Hvordan beslutter Dansk El-Forbund om et forslag til overenskomster er godt nok?

Det er medlemmerne, der til sidst stemmer om forslaget til ny overenskomst. Det kan enten være en aftale om ny overenskomst, der indgås med arbejdsgiverne, eller et såkaldt mæglingsforslag, der sendes til afstemning af Forligsmanden.

Afstemningen i Dansk El-Forbund sker elektronisk. Du modtager nærmere information, når det er aktuelt. Jo flere medlemmer, der stemmer om resultatet, jo stærkere står vores fællesskab. I 2017 og 2020 stemte 64% af Dansk El-Forbunds medlemmer om deres overenskomster på det private område.

Hvad hvis jeg har kolleger, der er medlemmer af de gule?

En strejke vedrører kun de lønmodtagere, der er medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger. Ved en lock-out bestemmer arbejdsgiveren, hvem der lock-outes.

OK-fagforeninger som Dansk El-Forbund kendes på det grønne OK-mærke. Medlemmer af andre foreninger, fx de såkaldte gule, altså de ufaglige og overenskomstløse fagforeninger som Det Faglige Hus, Krifa og ASE, er ikke varslet i strejke, og de vil ikke modtage konfliktunderstøttelse fra OK-fagforeningerne.

Tværtimod, i 2018 bad deres såkaldte fagforeninger dem om at fortælle deres arbejdsgiver, at de ikke er medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger, at de derfor ikke er en del af konflikten, og at de forventer at fortsætte arbejdet, selv om de øvrige kolleger er i strejke eller lock-out. Medlemmer af ASE skal derudover meddele arbejdsgiveren, at de gerne udfører strejkeramt arbejde. Det skete, da der var trussel om en konflikt på det offentlige område. 

Det ændrer dog ikke på, at disse kolleger blev omfattet af de forbedringer af overenskomsterne, som var resultatet af de offentlige forhandlingerne. Hvis en af disse kolleger siden får problemer med deres arbejdsvilkår, vil deres overenskomstløse og ufaglige fagforeninger henvise dem til den faglige overenskomst, som er udarbejdet og aftalt mellem OK-fagforeningerne og arbejdsgiverne. 

Overenskomstforhandlingerne er derfor en oplagt lejlighed til at melde sig ind i Dansk El-Forbund. Du kan fortælle kolleger, at det kun kræver en sms til 1910 med teksten: DEF.

Man modtager konfliktunderstøttelse, hvis man har meldt sig ind senest 14. dage før konflikten starter, og man har indbetalt en måneds kontingent.

Når OK-fagforeningerne går ind for at lade overenskomsterne gælde alle, uanset hvor man er medlem, er det fordi vi ikke ønsker at få billig arbejdskraft ind ad bagdøren. Også selv om det umiddelbart kunne føles mest retfærdigt, at man fik løn som fortjent, alt efter om man er med til at betale prisen for resultaterne.

Som en tillidsrepræsentant engang sagde:

I vores faglige klub skiftes vi til at betale morgenmaden fredag til kollegerne. Men det er kun dem, der er medlem af vores klub og fagforening, der betaler. Selvfølgelig er vi venlige og lader alle spise med, selvom de ikke har betalt som medlem af klubben og fagforeningen. De kan kun få lov til at betale, hvis de også vil være med i klubben. Men morgenmaden har måske en lidt sur smag for dem. Sådan håber jeg også, de fornemmer det omkring overenskomsterne.

Måske er det en vandrehistorie, men den illustrerer dilemmaet for de kolleger, der ikke er medlem af en OK-fagforening.

Hvad sker det ved et nej?

Et nej er lig med storkonflikt, og den kommer 5 dage efter, at afstemningen om overenskomsterne er slut. 

Under en konflikt vil medlemmer af Dansk El-Forbund modtage konfliktunderstøttelse. Det forudsætter dog, at man har været medlem i mindst 14 dage og har indbetalt den første måneds kontingent.

Development: HJEMMESIDER.DK