Generelle krav for OK23

De generelle krav for OK23 til videre bearbejdning i overenskomstudvalg er:

Det gode arbejdsliv

 • Hævelse af pensionsbidrag
 • Forbedre seniorordninger
 • Hævelse af fritvalgskonto
 • Fjerne anciennitetsregler 

Medlemsrettede fordele

 • Oprette arbejdsgiverbetalte fonde til betaling af medlemsrettede fordele

Social dumping

 • Hævelse af mindsteløn
 • Håndtering af arbejdskraftmangel/rekruttering til branchen
 • Arbejdsgivers medansvar for den dansk model

Vikarer/Atypiske ansættelser

 • Fjerne anciennitetsregler for vikarer/atypiske ansættelser

Tillidsvalgtes rettigheder/vilkår

 • TR/AMR tid
 • Adgang til yderligere oplysninger for ansatte/vikarer ang. løn mv.

Uddannelse

 • Opkvalificering af ufaglært
 • Efter/videre uddannelse
 • Lærlingeuddannelse

 

Development: HJEMMESIDER.DK