Forlig for Total Denmark A/S (Mærsk Olie og Gad) - teknikere

 

Der blev den 5. marts 2020 indgået forlig mellem TOTAL E & P, Danmark A/S og DEF/Dansk Metal.

Resultat

Hovedpunkterne i forliget er:

1) Reguleringen af løn med kr.:

  • 1. marts 2020 reguleres med kr. 3,20
  • 1. marts 2021 reguleres med kr. 3,20
  • 1. marts 2020 reguleres med kr. 3,15

2) Offshore tillæg og nattillæg reguleres: 

  • 1. marts 2020: 1,6%
  • 1. marts 2021: 1,6% yderligere
  • 1. marts 2020: 1,6% yderligere

3) Den særlige opsparing forhøjes med 3 % over overenskomstperioden fra 4 til 7%:

  • 1. marts 2020 forhøjes med 1%
  • 1. marts 2021 forhøjes med 1%
  • 1. marts 2012 forhøjes med 1%

4) Øremærket forældreorlov med 8 ugers betalt orlov til den ”anden” forældre.

5) Folkepensionister der er i forsat beskæftigelse, kan få sit pensionsbidrag udbetalt løbende med sin løn.

6) Sikkerhedsrepræsentanter gives mulighed for at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser udbudt af forbundene.

Udvalgsarbejde

Der er desuden aftalt udvalgsarbejde med Rederiforeningen som i overenskomstperioden skal se på de udfordringer af trivsels og arbejdsmiljømæssig karakter som offshore branchen og dens medarbejdere beskæftiget indenfor olie- og gasproduktionen står overfor som følge af bl.a. gennemgribende teknologiske forandringer, energieffektiviseringer, kommende energi- og klimapolitiske tiltag, nye arbejdsformer, senere tilbagetrækningsalder, kompetencegab m.v.

I den udstrækning disse udfordringer ikke kan imødegås indenfor eksisterende rammer skal udvalget vurdere og fremkomme med forslag til, hvorledes de med fordel vil kunne imødegås i et samarbejde mellem virksomhederne og de tillidsvalgte repræsentanter for medarbejderne.

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja

Et flertal af Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler et ja til forliget.

Se hvordan du stemmer her:

 

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK