Forlig for Siemens Building Technologies

 

Forliget indgås mellem Dansk El-Forbund og Dansk Industri II.

Resultat

Hovedpunkterne i forliget er:

 • Hurtigst muligt efter vedtagelse af overenskomsten udarbejdes aftale om lærlinge.
 • Fritvalgskonto øges med 1 procent om året fra 4,25% til 7,25%.
 • Ved opsigelse - ret til uddannelse efter opsigelsesperioden.
 • Tilslutning til den grønne omstilling.
 • Mulighed for at forsætte med pensionsindbetaling efter pensionsalderen.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter deltagelse i relevante kurser og adgang til IT-faciliteter.
 • Fri til lægebesøg ved børns sygdom og barns 2. sygedag (betales af fritvalgskontoen).
 • Tilpasning til det nye ferie afholdelse.
 • Løn under forældreorlov udvides med 3 uger til samlet 16 uger.
 • Betalt for sovetid ved udskydelse af 11 timers reglen.
 • Tillidsmanden adgang til udlevering af personoplysninger ved ansættelses -og arbejdsretslige forpligtelser.
 • Aftalt uddannelse bliver permanent.
 • Udvalgsarbejde om arbejdsudleje og afdækning af udviklingen i andre arbejdsformer.

Se det samlede forlig og protokollater her på siden under "Filer". Protokollatterne er fra Alarm- og Elektrikeroverenskomsten, som vi henviser til, da vi kun har underskrevet forsidebladet. 

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja

Et flertal af Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler et ja til forliget.

Se hvordan du stemmer her:

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK