Forlig for Semco Maritime EOK

 

Forliget indgås mellem Dansk El-Forbund og Dansk Industri II i henhold til Elektrikeroverenskomsten.

Se resultatet her:

.

Development: HJEMMESIDER.DK