Forlig for Scandlines, DIS-overenskomst for skibsassistenter

Dansk El-Forbund har aftaler med Scandlines om, at elektrikerne følger denne aftale. Der blev i udgangen af februar 2020 indgået forlig mellem Scandlines og Metal Maritime.

Resultat

De vigtigste punkter i forliget er: 

1) Reguleringen af normalløn med kr.: 

  • 1. marts 2020 reguleres med 3,20 kr.
  • 1. marts 2021 reguleres med 3,20 kr.
  • 1. marts 2022 reguleres med 3,15 kr.

2) Regulering af genetillæg på 4,8% i overenskomstperioden. Genetillægget reguleres med 1,6% om året,

3) Den særlige opsparing forhøjes med 3 % over overenskomstperioden fra 4 til 7%: 

  • 1. marts 2020 forhøjes med 1%
  • 1. marts 2021 forhøjes med 1%
  • 1. marts 2012 forhøjes med 1%

Den særlig opsparing skal udbetales løbende, medmindre andet aftales med den enkelte medarbejder.

4) Perioden for fuld løn under sygdom er steget fra 8 uger til 10 uger, derudover kan man ikke længere afskediges de første 10 uger, man er syg.

5) Øremærket forældreorlov med 8 ugers betalt orlov til den ”anden” forælder

6) Folkepensionister der er i forsat beskæftigelse, kan få sit pensionsbidrag udbetalt løbende med sin løn.

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja

Et flertal af Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler et ja til forliget.

Se hvordan du stemmer her:

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK