Forlig for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

 

Forliget indgås mellem Dansk El-Forbund og Dansk Industri II.

Resultatet fra forliget i hovedtræk

Timeløn:

  • 2020: kr. 3.20
  • 2021: kr. 3.20
  • 2022: kr. 3.15

Genetillæg:
1,6 % pr. overenskomst år

Omkonveteret:
8-9 feriefridag til 0,92% af ferieberettiget løn til særlig opsparing.

Særlig opsparing:

  • 2020: 1%
  • 2021: 2%
  • 2022: 3%

Hviletidsbestemmelserne:

  • Organisations aftalen om 8 timers hvile udgår.
  • Fremover 11 timers reglen indført.
  • Sovetid betalt.

Barsel:
Udvidet til 16. uger.

Sikret at 10 år før gældende pensionsalder:
Ret til afspadsering.

Lærlinge:
Lønnen stiger 1,7 % pr. år.

Pension fra 18 år:
4% arbejdsgiver og 2% egenbetaling.

Barsel:
Også for ansatte under uddannelse/ lærlinge.

Bedre forhold for AMR:
IT samt tid til fornøden arbejde og uddannelse.

Organisationsudvalg:
Oprettet et stående organisationsudvalg, der kan drøfte overenskomst spørgsmål i overenskomstperioden.

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja

Et flertal af Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler et ja til forliget.

Se hvordan du stemmer her:

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK