Forlig for Faglærteoverenskomsten

 

Sent om aftenen den 5. marts 2020, fik vi indgået forlig mellem Dansk Industri, DI II og Dansk El-Forbund/Dansk Metal. 

Resultat

De vigtigste punkter i forliget er: 

1) Reguleringen af normalløn med kr.: 

  • 1. marts 2020 reguleres med 3,20 kr.
  • 1. marts 2021 reguleres med 3,20 kr.
  • 1. marts 2022 reguleres med 3,15 kr.

2) Regulering af forskudttidstillæg.

3) Den særlige opsparing forhøjes med 3 % over overenskomstperioden fra 4 til 7%: 

  • 1. marts 2020 forhøjes med 1%
  • 1. marts 2021 forhøjes med 1%
  • 1. marts 2012 forhøjes med 1%

Det kan lokalt aftales, om særlig opsparing skal udbetales løbende.

4) Perioden for fuld løn under sygdom er steget fra 8 til 10 uger, derudover kan man ikke længere afskediges de første 10 uger man er syg.

5) Arbejdsmiljørepræsentanten får sin egen § i overenskomsten.

6) Bedre muligheder for digital kompetencevurdering.

7) Bedre uddannelsesmuligheder i forbindelse med afskedigelse.

8) Øremærket forældreorlov med 8 ugers betalt orlov til den ”anden” forælder

9) Folkepensionister der er i forsat beskæftigelse, kan få sit pensionsbidrag udbetalt løbende med sin løn.

10) Pension til lærlinge der fylder 18 år og efter 2 mdr. anciennitet i virksomheden: 

  • I lærlingens 18. og 19. år er pensionssatserne 4% arbejdsgiverbetalt og 2% medarbejderbetalet, i alt 6%.
  • Fra det 20. år, overgår man til den eksisterende pensionsordning på hhv. 8% og 4%, i alt 12%.

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja

Et flertal af Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler et ja til forliget.

Se hvordan du stemmer her:

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK