Forlig for El-overenskomsten

 

Forliget blev indgået mellem Dansk El-Forbund og Dansk Byggeri d. 19. marts 2020. 

Resultatet fra forliget i hovedtræk

Fritvalg 

Forhøjes med en procent om året i hvert af årene 2020, 2021 og 2022. Forhøjelsen medtages i virksomhedens samlede lønomkostning ved den årlige lønforhandling. 

Krav om personlig aftale vedr. den planlagte brug af fritvalg 

Der skal hvert år indgås en personlig aftale om den planlagte brug af fritvalg (1+2+3 %), ellers kan arbejdsgiveren vælge en løbende udbetaling med lønnen. Arbejdsgiveren skal dog spørge efter en aftale, og denne efterspørgsel skal kunne dokumenteres af arbejdsgiveren, som forudsætning for, at arbejdsgiveren kan foretage løbende udbetaling i overenskomstperioden. 

Bemærk ved de efterfølgende lokale lønforhandlinger: Arbejdsgiveren kan indregne stigningen i fritvalgsdelen fra det lokale lønkrav. Så husk at stille de lokale krav med det i baghovedet.

Længere tids løn under sygdom  
Fra 4 uger til 7 uger fremover.

Betalt snorketid ved og udkald 
Der udbetales løn, som sygeløn, for den del af hviletiden (ud fra 11 timers reglen = snorketiden), som løber ind i den normale arbejdstid. Tidligere var der ikke betaling for snorketiden.

Konsekvenser af den ny ferielov  
Med samtidighedsprincippet for opsparing og afvikling af ferie i optjeningsperioden er reglerne fra den nye ferielov implementeret i overenskomsten. 

Afholdelse af ferie i timer 
Det er fastslået, at man lokalt kan aftale afholdelse af ferie i timer. Dog kan en feriedag ikke vare mindre end det planlagte antal arbejdstimer den konkrete dag, og det kan kun afvikles i hele arbejdsdage.

Udvalgsarbejde 
I forliget mellem 3F og Danskbyggeri er det blevet aftalt at nedsætte en række udvalg, som blandt andet skal undersøge uligheden i vilkår for udenlandsk arbejdskraft. Disse udvalgsarbejder er det aftalt at følge og når resultaterne af udvalgsarbejderne forligger mødes parterne og tager stilling til hvilke resultater af udvalgsarbejderne der skal følges på El-overenskomstens område.

Udpluk af udvalgstemaer: 

  • Forhandling af rammeaftale om at forskyde hviletiden (3F 12) 
  • Arbejdstid. Tilpasning af overenskomsten til faglig voldgift afgørelser. Bl.a. arbejdstid ved skifteholdsarbejde. (3F 20) 
  • Forebyggende arbejdsmiljøarbejde (3F 23) 
  • Arbejdsmiljø uddannelse (3F24) 
  • Offshore (3F 32) 
  • Havvindmøller (3F 33) 
  • Lønstrukturen for udenlandsk arbejdskraft (3F 57) 

Barn syg  
Nu op til to dages fri ved barns sygdom. Den anden dag betales fra fritvalgskontoen. Der gives efter en måneders anciennitet en dags fri til lægebesøg med barnet - uden løn, men med mulighed for udbetaling fra fritvalgskontoen.

Forældreorlov med løn i 16 uger 
Moren har ret til fem uger. Faren har ret til otte uger. De sidste tre uger fordeles frit mellem de to forældre.

Uddannelse efter fratrædelse  
Der nedsættes et udvalg med deltagelse af parterne til at gennemfører en ordningen om uddannelse i opsigelsesperioden i op til 3 mdr. efter fratrædelse med støtte fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Udvalgsarbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2020. 

 Forudsætningen er, at aktiviteten gennemføres med offentlige tilskud, som søges forud.

Grøn omstilling og involvering af medarbejdere  
Medarbejdere skal involveres ved grøn omstilling i virksomheden.

Frihed til deltagelse i DEF’s kurser  
Arbejdsmiljørepræsentanter får nu ret til frihed til deltagelse i DEF’s interne kurser.

Adgang til IT-faciliteter 
Arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter kan får til adgang til IT-faciliteter.

Satser

Satserne for Dansk Byggeri

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja

Et flertal af Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler et ja til forliget.

Se hvordan du stemmer her:

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK