Alle står klar i startblokkene

Næstformand i DEF satser på imødekommende arbejdsgivere

14.12-2022 Af Jim Jæger

Så er det lige før: Overenskomstforhandlingerne på det private område starter efter nytår med industrien (COindustri og Dansk Industri) som frontløber. Men også de øvrige områder rører på sig.

I januar holder elektrikerne ’hilse på-møder’ med Tekniq Arbejdsgiverne med udveksling af temaer. De konkrete krav kommer først på bordet senere.

– Ja, vi begynder i det små, og jeg venter også, at vi holder en fælles frokost. Selv om vi har forskellige synspunkter, kan vi jo godt skabe en god atmosfære at drøfte dem i, siger næstformand i Dansk El-Forbund (DEF) Christian Rosenkvist Elgaard, som er en af forbundets hovedforhandlere.

Processen

DEF er en del af COindustri, og forbundets temaudvalg på området har forsynet organisationen med sine ønsker. De overordnede temaer præsenteres i januar, og forhandlingerne går i gang.

Hvis processen forløber planmæssigt, præsenterer industriparterne formentlig et ’gennembrudsforlig’ i midten af februar. Herefter har de øvrige områder nogle uger til de resterende aftaler.

– Vi har 1. marts-overenskomster, så de er altså opsagt fra denne dato. Så vi skal helst nå frem til nye aftaler inden da, siger Christian Rosenkvist Elgaard.

Forventningerne

Hvis der ikke er indgået en aftale, eller hvis medlemmerne forkaster en aftale, er konflikt en mulighed. Forligsinstitutionen kan to gange udsætte konflikten i to uger, men hvis der stadig ikke er enighed, kan den være en realitet. Situationen skal dog også ses i sammenhæng med, hvad der sker på de øvrige overenskomstområder.

Et samlet mæglingsforslag er her en mulighed.

– Jeg tror, de fleste er enige om, at vi ikke har brug for en konflikt i Danmark i den nuværende situation.

Derfor håber jeg meget, at arbejdsgiverne vil være imødekommende over for vores ønsker om kompensation for inflationen, der har udhulet lønningerne.

– Elektrikerne har – som det fremgår af lønstatistikken – vist stor tilbageholdenhed. Det er ikke rimeligt, at vi betaler ’hele gildet’, siger næstformanden.

Nogle af forbundets forslag var omtalt i seneste nummer af Elektrikeren. Christian Rosenkvist Elgaard nævner også, at en mulighed kan være indgåelsen af et-årige aftaler, der giver parterne mulighed for at ’se tiden an’.

– Her kan økonomien måske gå begge veje: Arbejdsgiverne kan betale og sige: Så får I ikke noget næste år. Eller vi ser tiden an, men så er der betaling ved kasse ét i 2024.

 

Artiklen er publiceret i fagbladet Elektrikeren, nr. 8, den 14. december 2022.

Development: HJEMMESIDER.DK