Aftalte køreplaner for OK21-forhandlinger

Overblik over overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte

25.11-2020 Neel Ahrenkilde
Tidslinje

Staten – Fællesoverenskomst for håndværkere

På det statslige område har Dansk El-Forbund modtaget og behandlet de indkomne krav til overenskomstforhandlingerne 2021, og sammen med Dansk Metal sendte vi forslagene til OAO-Stat.

4. november 2020 blev alle OK21-krav herefter behandlet ved et repræsentantskabsmøde i OAO-Stat. Med de øvrige parter på arbejdstagers side besluttede vi, hvilke krav der skulle sendes til CFU.

I CFU bliver kravene så behandlet og udvalgt i samarbejde med de øvrige organisationer.

Parterne har aftalt, at de generelle og specielle krav udveksles mellem CFU og Skatteministeriet 15. december 2020 – med mindre andet aftales. For kravene vedrørende tjenestemandsaftaler eller organisationsaftaler udveksles de mellem aftaleparterne ligeledes senest 15. december 2020 med mindre andet aftales.

Efter kravene er udvekslet, vil CUF og Skatteministeriet mødes for at afklare og uddybe kravene samt tilrettelægge forhandlingerne.

Når forhandlingerne af de generelle krav er afsluttet, vil der være et 4-ugers vindue til forhandling af organisationsaftaler på håndværkerområdet. Det er i dette vindue, at Dansk El-Forbund kommer til at forhandle direkte med arbejdsgiverne.

De generelle forhandlinger er Dansk El-Forbund ikke en direkte del af, men vi er med i baggrundsgruppen.

Tidslinje for forhandlingsforløbet OK21 stat

Kommuner og regioner

På samme måde som på statsområdet er de indkomne krav på det kommunale og regionale område blevet behandlet i forbundets overenskomstudvalg og sendt videre til Forhandlingsfælleskabet.

Generelle forhandlinger:

Forhandlingsfællesskabet har med KL og RLTN aftalt udveksling af generelle OK21-krav 15. december 2020. Herefter indledes forhandlingerne på de generelle aftaler 18. december 2020.

Forhandlingerne bliver tilrettelagt, så de forventes afsluttet senest 12. februar 2021 på KL-området og 20. februar 2021 på RLTN-området.

Organisationsforhandlinger:

OK-kravene ved organisationsaftalerne udveksles – ligesom de generelle – også 15. december 2020, og forhandlingerne på organisationsaftalerne indledes også her 18. december 2020.

Det første møde mellem KL og organisationerne skal afholdes senest 28. januar 2021, og mellem RLTN og organisationerne senest 31. januar. Organisationsforhandlingerne skal være afsluttet senest 28. februar 2021 på begge områder.

På samme måde som på statsområdet er Dansk El-Forbund ikke direkte med i de generelle forhandlinger med KL, men ved forhandling af organisationsaftalerne er vi med inde ved forhandlingsbordet.

Tidslinje for forhandlingsforløbet OK21 regioner og kommuner

Sendt ud med nyhedsbrevet Online Nyt til tillidsvalgte

Development: HJEMMESIDER.DK