Resultat for Industriens Overenskomst OK23

 

Et stort flertal af medlemmerne i Dansk El-Forbund (DEF) stemte ja ved urafstemningen om de nye overenskomster. Samlet stemte 80 procent af de ansatte i industrien ja til OK23. Dermed er overenskomsterne, som er gældende med tilbagevirkende kraft fra d. 1. marts 2023 godkendt af fagbevægelsens medlemmer. 

Resultat

Her er en oversigt over de vigtigste punkter i forliget.

 • Løn
  Mindstebetalingssatsen forhøjes med 9 kr. i overenskomstperioden.
  Lærlinge- og elevlønnen forhøjes med 8 % i overenskomstperioden.
  Genetillæg reguleres med 8 % i overenskomstperioden.
  Overarbejdstillæg, forskudt tid mv. reguleres med 6,5 % i overenskomstperioden.
 • Barsel
  Orlov i forbindelse med fødsel/adoption er tilpasset den nye lovgivning. Orlovsperioden er forlænget med 4 uger fra de nuværende 36 uger til samlet 40 uger med betaling af fuld løn. 
  Arbejdsgiverdelen af pensionsbidrag under den fødendes barselsorlov forhøjes betragteligt.
 • Pension
  Fordelingen af pensionsbidraget ændres pr. 1. juni 2023, således at arbejdsgiverbidraget hæves til 10 % og lønmodtager til 2 %.  
 • SH/Fritvalgskonto
  Den særlige opsparing forhøjes med 2 % i overenskomstperioden fra 7 til 9 %
  1. marts 2024 forhøjes med 2 %

  Det er også aftalt, at medmindre andet aftales vil udbetaling af indestående ske 2 gange årligt hhv. med sidste lønudbetaling i juni og december måned.
 • Selvvalgt uddannelse
  Løndækning ved selvvalgt uddannelse stiger fra 85 % til 100 % løndækning.
 • Stærkere værktøjer til tillidsrepræsenter
  - Tillidsrepræsentanten får mulighed for kollektiv lønforhandling
  - Tillidsrepræsentanten har mulighed for at få indblik virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne osv.
  - Ret til at mødes med nyansatte
  - Mulighed for at udpege en uddannelsesrepræsentant.

 

Overenskomst

Er du medlem af Dansk El-Forbund, kan du se din overenskomst her: 

Linkene kræver medlemslogin.

 

Links:

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK