HUSK!Privat ansat & medlem i Dansk El-Forbund? Brug din indflydelse i OK23 - vi har sendt et spørgeskema til dig på mail

Overenskomst

Vælg en OK-mærket fagforening som Dansk El-Forbund

Din overenskomst sikrer dig dine rettigheder, når du er på arbejde; løn, pension, ekstra feriedage, barsel, sygdom, opsigelse og uddannelse.

Overenskomsterne forhandles typisk hvert 2.- 3. år mellem arbejdsgiverne og organisationer/OK-mærkede forbund.

Kig altid efter OK-mærket, når du vælger fagforening. Læs mere på ok-maerket.dk

Spørgsmål og svar

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale mellem dig og dine kolleger som lønmodtagere på den ene side og arbejdsgiver på den anden side. Den indgås mellem jeres fagforening fx Dansk El-Forbund og arbejdsgiverne. 

Er jeg dækket af en overenskomst?

Af din kontrakt fremgår det, om du er dækket af en overenskomst og hvilken. Næsten alle medlemmer af Dansk El-Forbund er omfattede af en overenskomst.

Hvorfor er overenskomster så vigtige?

Nogle lønmodtagere mener, at de klarer sig bedst alene. Sagen er dog, at de er lige så afhængige af overenskomsten som dem, der har valgt at være med i det faglige fællesskab som af Dansk El-Forbund.

Overenskomsterne er nemlig et minimum, som alle individuelle forhandlinger om løn- og arbejdsforhold finder sted ud fra. Så selv om du som lønmodtager forhandler din egen løn, er det de kollektive overenskomster, der fastsætter mindstelønnen, der er den grundsøjle, som du kan forhandle ud fra. Det er også overenskomsten, der giver dig retten til yderligere lønforhandling.

Lønmodtagere, der ikke er medlem af en overenskomstforhandlende fagforening er således en form for gratister, der nyder godt af det faglige fællesskabs indsats uden at yde og deltage. 

Kig derfor efter OK-mærket, når du vælger fagforening. Læs mere på ok-mærket.dk.

Hvem forhandler overenskomsterne?

Det afhænger af overenskomsten.

Hvis du er privatansat

På Elektrikeroverenskomsten foregår forhandlingerne mellem repræsentanter fra TEKNIQ Arbejdsgiverne og formanden samt næstformændene i Dansk El-Forbund. 

På Industriens Overenskomst er Dansk El-Forbund repræsenteret af CO-Industri, der forhandler med Dansk Industri. 

De øvrige overenskomster som fx Offshore forhandles også af formanden og næstformændene i Dansk El-Forbund.

Hvis du er offentligt ansat

For statsansatte er det hhv. Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) på lønmodtagersiden og Kompetence- og medarbejderstyrelsen på arbejdsgiversiden.

For ansatte i regionerne foregår forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet (FF) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

På det kommunale område er det også Forhandlingsfællesskabet på lønmodtagersiden men ved en anden topforhandler. På arbejdsgiversiden er det Kommunernes Landsforening (KL).

Om OK23

Ved OK23 forhandles overenskomsterne på det private område. Forslag og krav til forhandlingerne kommer fra medlemmerne i Dansk El-Forbund.

Læs mere om OK23 forhandlingerne her

TEST DIN VIDEN

Prøv vores quiz om OK23 og test din viden om overenskomstforhandlingerne.

10 spørgsmål til OK23

Resultater OK20

Nyheder

25.01-2023

Der forhandles fortsat for løsninger både hos industrien og på det øvrige el-tekniske område

16.01-2023

Nu er OK23 skudt i gang for alvor for el-branchen.

16.01-2023

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund har i dag taget hul på overenskomstforhandlingerne. 

06.01-2023

Det er uacceptabelt, hvis det er os, der skal finde pengene til et så drastisk og pludseligt forslag fra Christiansborg, siger forbundsformand Benny Yssing.

FORHANDLINGSFORLØBET FOR OK23

- det starter og slutter hos medlemmerne

Marts 2023

Medlemmerne stemmer ja eller nej til forhandlingsresultatet på deres overenskomstområde

Primo april 2023

Afstemningen forventes at være slut

Forår 2022

Indsamling af krav fra medlemmerne på det private område

August 2022

Kravene indsendes til forbundet

September 2022

Medlemmernes krav bliver behandlet og gennemgået i forhandlingsudvalgene og præsenteres derefter i Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse.

Januar 2023

Forhandlingerne starter

1. marts 2023

Overenskomsterne på det private område udløber. Forhandlingerne om OK23 forventes afsluttet

Primo marts 2023

Dansk El-Forbunds bestyrelse gennemgår forligene og præsenterer sin anbefaling ved en afstemning

Development: HJEMMESIDER.DK