Stat

Overenskomstforhandlingerne omfatter ca. 200.000 statsansatte.

Forhandlerne på lønmodtagersiden

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) v. topforhandler, Rita Claumarch Bundgaard, formand for HK/Stat og CFU's forhandlingsudvalg

Forhandlerne på arbejdsgiversiden

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen v. skatteminister Morten Bødskov.


Nyheder:

Billede viser et par briller oven på nogle papirer

Kommentarer til forliget

22.02-2021

Der blev aftalt et forlig på statens område lørdag den 6. februar 2021. Vi har i forbundet brugt tiden på at læse det igennem og vil i korte træk beskrive forliget.

Screendump fra CFU's hjemmeside

CFU: Statsforlig sikrer realløn

08.02-2021

Aftale på statens område om blandt andet seniorbonus, men der kommer ingen fritvalgsordning

Tidslinje

Aftalte køreplaner for OK21-forhandlinger

25.11-2020

Overblik over overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte

Tilmelding til Stat

Development: HJEMMESIDER.DK