Betaling for "snorketimer"

 

Her præsenterer vi resultater fra elektrikeroverenskomsterne. På mange områder er der nået tilsvarende resultater på de andre overenskomster.

Som noget helt nyt er det aftalt i overenskomsten, at du får: 

  • Betaling for "snorketid"* ved skriftlig lokalaftale 

* Sygelønssats når 11 timers reglen rækker ind i normal arbejdstid ved rådighedsvagt og udkald. 

Development: HJEMMESIDER.DK