Regioner

Overenskomstforhandlingerne omfatter ca. 145.000 ansatte

Forhandlere på lønmodtagersiden

Forhandlingsfællesskabet v. topforhandler Grete Christensen, formand for DSR og Sundhedskartellet.

Forhandlere på arbejdsgiversiden

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) v. topforhandler Anders Kühnau, formand for RLTN og regionsrådsformand i Region Midtjylland.


Nyheder:

Tidslinje

Aftalte køreplaner for OK21-forhandlinger

25.11-2020

Overblik over overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte

Tilmelding til Regioner

Development: HJEMMESIDER.DK