Om OK23

 

Ved OK23 forhandles overenskomsterne på det private område. Forslag og krav til forhandlingerne kommer fra medlemmerne i Dansk El-Forbund.
 

Den danske model

Det centrale for det danske arbejdsmarked er, at det bygger på frivillige aftaler, overenskomster, der indgås mellem arbejdsgivere og de overenskomstforhandlende fagforeninger som fx Dansk El-Forbund. Det betyder, at staten sjældent lovgiver på de områder, som overenskomsten omfatter. Derfor er der fx ikke nogen lov om mindsteløn i Danmark.

Men staten understøtter parternes aftalesystem på forskellig vis, blandt andet gennem Forligsinstitutionen. I fagbevægelsen kæmper vi også for at få indflydelse på de mange love, der har betydning for forholdene på arbejdsmarkedet som fx ferieloven.

Denne måde at håndtere det danske arbejdsmarked på, er det, der ofte kaldes ’Den danske model’.
 

Det dækker en overenskomst

En overenskomst indeholder typisk:

 • Mindsteløn: Den laveste grænse for hvad en medarbejder skal have i løn 
 • Sygdom: Tillæg til sygedagpenge man får ved sygdom og barselsorlov 
 • Pension: Arbejdsgivers og eventuelt medarbejders bidrag til arbejdsmarkedspensionsordninger 
 • Arbejdstid: Den ugentlige arbejdstid, skiftehold, forskudt tid og weekendarbejde 
 • Ferie: Omfanget af hvor mange fridage man som arbejdstager har ret til og betaling herfor 
 • Overarbejdsløn: Betalingen for overarbejde, dag-/ natarbejde samt arbejde på weekend og helligdage
 • Efter- og videreuddannelse: Arbejdsgiverens bidrag til lønmodtagerens efteruddannelse 
 • Opsigelsesvarsel: Tidsfristerne for henholdsvis arbejdsgivere og arbejdstager for at sige op 
 • Lærlinge: Særlige satser og rettigheder for lærling 
 • Seniorpolitik: Arbejdsgiverens bidrag til at gøre arbejdet attraktivt for ældre medarbejdere 
 • Tvistafklaring: Uenigheder og tvister mellem arbejdstagere og arbejdsgivere kan afgøres i særligt fagligt retssystem

På OK-mærket.dk kan du læse mere om, hvad du får ud af, at vælge en fagforening med OK-mærke.

Development: HJEMMESIDER.DK