Anbefalingsskrivelse

Der blev indgået forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet på kommunernes område mandag den 15. februar.

Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler enstemmigt et JA til forliget

Resultater

Hovedpunkterne i forliget er:

 • Regulering af løn med 5,29 %, inkl. reguleringsordningen:

Udmøntningen sker jævnt over hele overenskomstperioden, fordelt pr. år som følger:

 • 2021: 1,80 %
 • 2022: 2,20 %
 • 2023: 1,29 %

Denne gang har det fra vores side af bordet handlet om at sikre reallønnen for vores medlemmer, og dette er lykkedes ovenikøbet med et lille plus, da den forventede prisudvikling i perioden skønnes at blive 3,95 %.

Organisationsaftaler

Der blev i år afsat 0,45% af den samlede lønsum til organisationsforhandlingerne, som vi brugte på følgende tiltag:

Håndværkeroverenskomsten:

 • Pensionen stiger til 18,1% for håndværkere, it-supportere og elever
 • Pensionen stiger til 20,1% for håndværkere og it-supportere i København og på Frederiksberg.

Stigningerne indgår i fritvalgsordningen.

Mester og assistentoverenskomsten:

 • Pensionen stiger til 20,02%, stigningen indgår i fritvalgsordningen.
 • Arbejdstidsaftalen.
  • Stigning af Arbejdstidsbestemte tillæg
  • Omfattende projekt som skal se på aftalen.
Øvrige tiltag
 • Udvidet lønretten under sorgorlov fra 14 til 26 uger, samt til barnets fyldte 18. år.
 • Derudover er der en del projekter som skal køre i perioden, bl.a.:
  • Fokus på reguleringsordningen.
  • Lavt- og ligelønsprojekt.
  • Styrket seniorpolitisk indsats.
  • Styrket fokus på psykisk arbejdsmiljø.
  • Ufaglært til faglært.
  • Fokus på elevforhold og pension til elever.

Development: HJEMMESIDER.DK