Kommuner

Overenskomstforhandlingerne omfatter ca. 500.000 ansatte

Forhandlere på lønmodtagersiden

Forhandlingsfællesskabet (FF) v. topforhandler og FF-formand, Mona Striib, forbundsformand for FOA.

Forhandlere på arbejdsgiversiden

Kommunernes Landsforening (KL) v. topforhandler Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg samt borgmester i Høje-Taastrup Kommune.


Nyheder:

Tidslinje

Aftalte køreplaner for OK21-forhandlinger

25.11-2020

Overblik over overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte

Tilmelding til Kommuner

Development: HJEMMESIDER.DK