Generelle krav for OK23

 

De generelle krav for OK23 til videre bearbejdning i overenskomstudvalg var:
 

Det gode arbejdsliv

 • Hævelse af pensionsbidrag
 • Forbedre seniorordninger
 • Hævelse af fritvalgskonto
 • Fjerne anciennitetsregler 

Medlemsrettede fordele

 • Oprette arbejdsgiverbetalte fonde til betaling af medlemsrettede fordele

Social dumping

 • Hævelse af mindsteløn
 • Håndtering af arbejdskraftmangel/rekruttering til branchen
 • Arbejdsgivers medansvar for den dansk model

Vikarer/Atypiske ansættelser

 • Fjerne anciennitetsregler for vikarer/atypiske ansættelser

Tillidsvalgtes rettigheder/vilkår

 • TR/AMR tid
 • Adgang til yderligere oplysninger for ansatte/vikarer ang. løn mv.

Uddannelse

 • Opkvalificering af ufaglært
 • Efter/videre uddannelse
 • Lærlingeuddannelse

 

Det har Dansk El-Forbund været med til at opnå:

1919

Første krav om sommerferie rejses

1920

48-timers arbejdsuge indføres for industriarbejdere og håndværkere

1922

Første lærlingeforening oprettes

1939

To ugers ferie om året til alle indføres

1961

Arbejdsugen sættes ned fra 54 til 45 timer

1966

44-timers arbejdsuge indføres

1969

5-dages-ugen bliver en realitet med en 41 ¾-timers arbejdsuge

1974

40-timers arbejdsuge indføres

1979

5 ugers ferie om året til alle indføres

1981

Rådighedsvagter bliver arbejdstid

1983

Lærlinge bliver fuldgyldige medlemmer af Dansk El-Forbund

1987

39-timers arbejdsuge indføres

1989

Løn under barsel til månedslønnede indføres

1990

Opbygning af pensionsordning for grupper, der ikke tidligere havde ret til pension

1990

37-timers arbejdsuge indføres

1993

Løn under barsel i 24 uger indføres

1995

Omsorgsdage til småbørnsforældre indføres

1999

Ret til tre feriefridage indføres

2002

6. ferieuge indføres

2005

Ret til årlig drøftelse af kompetenceudvikling indføres

2008

Ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse

2012

Udvidet mulighed for selvvalgt uddannelse op til 6 uger

2014

Udvidelse af retten til forældreorlov til 13 uger

2020

Fritvalgsordning på 7 %

Development: HJEMMESIDER.DK