Inden, under og efter forhandlingerne

 

Inden forhandlingerne

Forhandlingsprocessen startede ved medlemmerne ca. 1 år før selve forhandlingerne gik i gang. I foråret 2019 blev der indsamlet krav til og ønsker til OK20 på klubmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og på elektrikernes arbejdspladser. Frem til august 2019 var der mulighed for at debattere og formulere de ønskede krav. Derefter blev medlemmernes krav samlet i lokalafdelingerne rundt i landet og sendt til central behandling. 

I september 2019 blev de gennemgået og prioriteret af hovedbestyrelsen i Dansk El-Forbund, hvorefter forbundets forskellige overenskomstudvalg gik i gang med den mere detaljerede behandling. 

I december 2019 mødtes forhandlingspartnerne for at udveksle temaer, men ikke konkrete krav. Selve forløbet bliver også aftalt.  

Under forhandlingerne

Forhandlingerne gik i gang i januar 2020. De foregik bag lukkede døre, og der var derfor ikke være konkrete opdateringer om resultatet undervejs. Formand for Dansk El-Forbund, Jørgen Juul Rasmussen beskrev forløbet således:

- Ja, vi starter jo mere generelt med at ’prøve hinanden af’ på de større linjer. Derefter bliver samtalen mere og mere intens, konkret og detaljeret. Mange tekniske ting skal undersøges undervejs, og fagpolitiske forhold skal afklares, men i sidste ende slutter det i det snævre udvalg  

Den første overenskomst der blev forhandlet på plads var Industriens Overenskomst, hvor forhandlingerne gik i gang den første uge af januar 2020. Her foregik forhandlingerne mellem Dansk Industri og CO-Industri. Dansk El-Forbund var repræsenteret af CO-Industri, hvor formand for Dansk El-Forbund, Jørgen Juul Rasmussen, sad med i forhandlingsudvalget. 

Resultatet af Industriens Overenskomst lagde i store træk rammerne for forhandlingerne på de øvrige områder. 

Den 16. januar 2020 blev forhandlingerne skudt i gang for den nye Elektrikeroverenskomst. Her mødtes repræsentanter fra Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne for at snakke om de overordnede temaer. 

De øvrige overenskomstforhandlinger på det private område foregik samtidig. Her var Dansk El-Forbund en part i forhandlingerne, der blev ledet af andre fagforbund som fx Metal.  

Den 9. februar 2020 indgik Dansk Industri og CO-Industri, hvor Dansk El-Forbund var med, en aftale om en overenskomst for de næste 3 år. Herefter fortsatte forhandlingerne om Elektrikeroverenskomsten og de øvrige overenskomster.

Efter forhandlingerne 

Efter forhandlingerne fremlagde forligsmanden et samlet mæglingsforslag for alle overenskomster. Dette blev først forhandlet med hovedorganisationerne Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. 

Derefter skulle medlemmerne af fagforbundene stemme om den overenskomst. Resultatet indgik i den samlede afstemning om mæglingsforslaget. 

Et flertal stemte ’Ja’ til det samlede mæglingsforslag, så de nye overenskomster blev vedtaget og trådte i kraft pr. 1. marts 2020. 

Hvis et flertal havde stemt 'Nej’, så ville der være opstået konflikt. Det havde medført strejke og formodentligt også lock-out fra arbejdsgivernes side. Konflikt er tidligere stoppet ved at regeringen og Folketinget griber ind og ophøjer forligsmandens mæglingsforslag til lov. 


Du kan se hele forløbet her: 

Oversigt over konfliktforløbet ved OK20

 

Development: HJEMMESIDER.DK