Nyheder

25.01-2023

Der forhandles fortsat for løsninger både hos industrien og på det øvrige el-tekniske område

16.01-2023

Nu er OK23 skudt i gang for alvor for el-branchen.

16.01-2023

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund har i dag taget hul på overenskomstforhandlingerne. 

06.01-2023

Det er uacceptabelt, hvis det er os, der skal finde pengene til et så drastisk og pludseligt forslag fra Christiansborg, siger forbundsformand Benny Yssing.

FORHANDLINGSFORLØBET FOR OK23

- det starter og slutter hos medlemmerne

Marts 2023

Medlemmerne stemmer ja eller nej til forhandlingsresultatet på deres overenskomstområde

Primo april 2023

Afstemningen forventes at være slut

Forår 2022

Indsamling af krav fra medlemmerne på det private område

August 2022

Kravene indsendes til forbundet

September 2022

Medlemmernes krav bliver behandlet og gennemgået i forhandlingsudvalgene og præsenteres derefter i Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse.

Januar 2023

Forhandlingerne starter

1. marts 2023

Overenskomsterne på det private område udløber. Forhandlingerne om OK23 forventes afsluttet

Primo marts 2023

Dansk El-Forbunds bestyrelse gennemgår forligene og præsenterer sin anbefaling ved en afstemning

Før, under og efter forhandlingerne

I foråret 2022 bliver der indsamlet krav fra medlemmerne på det private område. Kravene bliver herefter sendt til forbundet i august 2022.

De indkomne krav bliver behandlet og gennemgået i forhandlingsudvalgene for de private overenskomster i september 2022 og præsenteret i forbundets hovedbestyrelse.

Forhandlingerne starter i januar 2023 med CO-I/DI, populært kaldet industrioverenskomsten. Her lægges sporet for de efterfølgende forhandlinger, der for alles vedkommende forventeligt er afsluttet inden 1. marts 2023.

Dansk El-Forbunds bestyrelse får de forskellige forlig til gennemgang og præsenterer herefter sin anbefaling ved en afstemning.

Når forhandlingerne om generelle krav og organisationsaftaler er slut, skal medlemmerne inden for de tre områder stemme ja eller nej til forhandlingsresultatet.

Development: HJEMMESIDER.DK