Før, under og efter forhandlingerne

 

I foråret 2022 bliver der indsamlet krav fra medlemmerne på det private område. Kravene bliver herefter sendt til forbundet i august 2022.

De indkomne krav bliver behandlet og gennemgået i forhandlingsudvalgene for de private overenskomster i september 2022 og præsenteret i forbundets hovedbestyrelse.

Forhandlingerne starter i januar 2023 med CO-I/DI, populært kaldet industrioverenskomsten. Her lægges sporet for de efterfølgende forhandlinger, der for alles vedkommende forventeligt er afsluttet inden 1. marts 2023.

Dansk El-Forbunds bestyrelse får de forskellige forlig til gennemgang og præsenterer herefter sin anbefaling ved en afstemning.

Når forhandlingerne om generelle krav og organisationsaftaler er slut, skal medlemmerne inden for de tre områder stemme ja eller nej til forhandlingsresultatet.

Development: HJEMMESIDER.DK