Stort OK23-ja!

 

77 procent af de DEF-medlemmer, der stemte, stemte ja til de nye overenskomster.

Læs mere her

 

STEMMEPROCENT

 

Så mange har stemt:

 

65%

Nyheder

12.04-2023

Ligesom et flertal af fagbevægelsens medlemmer stemte et stort flertal af elektrikerne i Dansk El-Forbund ja til de nye overenskomster. Elektrikernes stemmeprocent blev på rekordhøje 65,5, mens den samlede stemmeprocent i FH-familien blev 59

26.03-2023

Medlemsafstemningen om de nye overenskomster er startet. 19.198 medlemmer i Dansk El-Forbund kan stemme digitalt frem til den 11. april 2023 klokken 23.59.

10.03-2023

Et flertal i Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse anbefaler et ja til elektrikernes nye overenskomster

09.03-2023

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund har netop indgået forlig om ny overenskomst på el-området, som nu skal til afstemning blandt medlemmerne. Forliget rummer både grønne fodaftryk og mere ligestilling på barsel.

Overenskomst

Vælg en OK-mærket fagforening som Dansk El-Forbund

Din overenskomst sikrer dig dine rettigheder, når du er på arbejde; løn, pension, ekstra feriedage, barsel, sygdom, opsigelse og uddannelse.

Overenskomsterne forhandles typisk hvert 2.- 3. år mellem arbejdsgiverne og organisationer/OK-mærkede forbund.

Kig altid efter OK-mærket, når du vælger fagforening. Læs mere på ok-maerket.dk

Spørgsmål og svar

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale mellem dig og dine kolleger som lønmodtagere på den ene side og arbejdsgiver på den anden side. Den indgås mellem jeres fagforening fx Dansk El-Forbund og arbejdsgiverne. 

Er jeg dækket af en overenskomst?

Af din kontrakt fremgår det, om du er dækket af en overenskomst og hvilken. Næsten alle medlemmer af Dansk El-Forbund er omfattede af en overenskomst.

Hvorfor er overenskomster så vigtige?

Nogle lønmodtagere mener, at de klarer sig bedst alene. Sagen er dog, at de er lige så afhængige af overenskomsten som dem, der har valgt at være med i det faglige fællesskab som af Dansk El-Forbund.

Overenskomsterne er nemlig et minimum, som alle individuelle forhandlinger om løn- og arbejdsforhold finder sted ud fra. Så selv om du som lønmodtager forhandler din egen løn, er det de kollektive overenskomster, der fastsætter mindstelønnen, der er den grundsøjle, som du kan forhandle ud fra. Det er også overenskomsten, der giver dig retten til yderligere lønforhandling.

Lønmodtagere, der ikke er medlem af en overenskomstforhandlende fagforening er således en form for gratister, der nyder godt af det faglige fællesskabs indsats uden at yde og deltage. 

Kig derfor efter OK-mærket, når du vælger fagforening. Læs mere på ok-mærket.dk.

Hvem forhandler overenskomsterne?

Det afhænger af overenskomsten.

Hvis du er privatansat

På Elektrikeroverenskomsten foregår forhandlingerne mellem repræsentanter fra TEKNIQ Arbejdsgiverne og formanden samt næstformændene i Dansk El-Forbund. 

På Industriens Overenskomst er Dansk El-Forbund repræsenteret af CO-Industri, der forhandler med Dansk Industri. 

De øvrige overenskomster som fx Offshore forhandles også af formanden og næstformændene i Dansk El-Forbund.

Hvis du er offentligt ansat

For statsansatte er det hhv. Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) på lønmodtagersiden og Kompetence- og medarbejderstyrelsen på arbejdsgiversiden.

For ansatte i regionerne foregår forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet (FF) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

På det kommunale område er det også Forhandlingsfællesskabet på lønmodtagersiden men ved en anden topforhandler. På arbejdsgiversiden er det Kommunernes Landsforening (KL).

Om OK23

Ved OK23 forhandles overenskomsterne på det private område. Forslag og krav til forhandlingerne kommer fra medlemmerne i Dansk El-Forbund.

Læs mere om OK23 forhandlingerne her

TEST DIN VIDEN

Prøv vores quiz om OK23 og test din viden om overenskomstforhandlingerne.

10 spørgsmål til OK23

Resultater OK20

Development: HJEMMESIDER.DK