Afstemningen er slut

 

81 % stemte JA til de offentlige forlig

 

Tak for din stemme!

STEMMEPROCENT

 

Så mange stemte:

 

70%

Nyheder

21.04-2021

Fra Dansk El-Forbund blev det et klart og tydeligt JA til de offentlige overenskomstforlig med 81,14 procent imod 18,86 procent NEJ.

17.03-2021

Offentligt ansatte medlemmer kan deltage i DEF's informationsmøde 24. marts

17.03-2021

Afstemningen er sat i gang. Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse anbefaler et ja til alle overenskomsterne.

22.02-2021

Der blev aftalt et forlig på statens område lørdag den 6. februar 2021. Vi har i forbundet brugt tiden på at læse det igennem og vil i korte træk beskrive forliget.

FORHANDLINGSFORLØBET FOR OK21

- det starter og slutter hos medlemmerne

Forår 2020

Der bliver indsamlet krav fra medlemmerne for stat, regioner og kommuner.

August 2020

Der er deadline for indsendelse af krav til forbundet.

September 2020

Medlemmernes krav bliver gennemgået og prioriteret af hovedbestyrelsen i DEF.

Efterår 2020

Kravene for staten sendes til CFU, mens krav for kommuner og regioner sendes til Forhandlingssfællesskabet.

December 2019

Kravene behandles i hhv. CFU og FF, som hver samler kravene i et fælles sæt krav.

15. december 2020

Kravene bliver udvekslet mellem parterne på alle tre områder.

17. december 2020

Forhandlingerne på det statslige område begynder. Forhandlingerne omhandler generelle krav.

18. december 2020

Forhandlingerne på det regionale og det kommunale område begynder. Forhandlingerne omhandler generelle krav.

6. februar 2021

CFU og skatteministeriet præsenterer forlig på det statslige område.

15. februar 2021

KL og Forhandlingsfællesskabet præsenterer forlig på det kommunale område.

15. februar 2021

4-ugers-forhandlingsvindue for forhandling af organisationsaftalerne på statens område begynder.

20. februar 2021

RLTN og Forhandlingsfællesskabet præsenterer forlig på det regionale område.

28. februar 2021

Forventet afslutning af forhandlinger af organisationsaftaler på det kommunale og regionale område.

15. marts 2021

4-ugers-forhandlingsvindue for forhandling af organisationsaftaler på det statslige område lukker, og forhandlingerne forventes afsluttet.

17. marts

Afstemningen om de indgåede forlig og organisationsaftaler begynder.

15. april

Afstemningen lukker 23.59.

21. april

Det samlede resultat af afstemningen om de offentlige overenskomster offentliggøres kl. 10.

Overenskomst

Vælg en OK-mærket fagforening som Dansk El-ForbundDin overenskomst sikrer dig dine rettigheder, når du er på arbejde; løn, pension, ekstra feriedage, barsel, sygdom, opsigelse og uddannelse.

Overenskomsterne forhandles typisk hvert 2.-3. år mellem arbejdsgiverne og organisationer/OK-mærkede forbund.

Kig altid efter OK-mærket, når du vælger fagforening. Læs mere på ok-mærket.dk

TEST DIN VIDEN

Prøv vores quiz om OK21 og test din viden om overenskomstforhandlingerne.

10 spørgsmål til OK21

Spørgsmål og svar

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale mellem dig og dine kolleger som lønmodtagere på den ene side og arbejdsgiver på den anden side. Den indgås mellem jeres fagforening fx Dansk El-Forbund og arbejdsgiverne. 

Er jeg dækket af en overenskomst?

Af din kontrakt fremgår det, om du er dækket af en overenskomst og hvilken. Næsten alle medlemmer af Dansk El-Forbund er omfattede af en overenskomst.

Hvorfor er overenskomster så vigtige?

Nogle lønmodtagere mener, at de klarer sig bedst alene. Sagen er dog, at de er lige så afhængige af overenskomsten som dem, der har valgt at være med i det faglige fællesskab som af Dansk El-Forbund.

Overenskomsterne er nemlig et minimum, som alle individuelle forhandlinger om løn- og arbejdsforhold finder sted ud fra. Så selv om du som lønmodtager forhandler din egen løn, er det de kollektive overenskomster, der fastsætter mindstelønnen, der er den grundsøjle, som du kan forhandle ud fra. Det er også overenskomsten, der giver dig retten til yderligere lønforhandling.

Lønmodtagere, der ikke er medlem af en overenskomstforhandlende fagforening er således en form for gratister, der nyder godt af det faglige fællesskabs indsats uden at yde og deltage. 

Kig derfor efter OK-mærket, når du vælger fagforening. Læs mere på ok-mærket.dk.

Hvem forhandler overenskomsterne?

Det afhænger af overenskomsten.

Hvis du er privatansat

På Elektrikeroverenskomsten foregår forhandlingerne mellem repræsentanter fra TEKNIQ Arbejdsgiverne og formanden samt næstformændene i Dansk El-Forbund. Du kan læse mere om forhandlerne her.

På Industriens Overenskomst er Dansk El-Forbund repræsenteret af CO-Industri, der forhandler med Dansk Industri. Formand for Dansk El-Forbund, Jørgen Juul Rasmussen, sidder med i forhandlingsudvalget. Du kan læse om forhandlerne hos CO-Industri her.

De øvrige overenskomster som fx Offshore forhandles også af formanden og næstformændene i Dansk El-Forbund.

Hvis du er offentligt ansat

For statsansatte er det hhv. Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) på lønmodtagersiden og Kompetence- og medarbejderstyrelsen på arbejdsgiversiden.

For ansatte i regionerne foregår forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet (FF) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

På det kommunale område er det også Forhandlingsfællesskabet på lønmodtagersiden men ved en anden topforhandler. På arbejdsgiversiden er det Kommunernes Landsforening (KL).

Historisk overblik

Det har Dansk El-Forbund været med til at opnå:

1919

Første krav om sommerferie rejses

1920

48-timers arbejdsuge indføres for industriarbejdere og håndværkere

1922

Første lærlingeforening oprettes

1939

To ugers ferie om året til alle indføres

1961

Arbejdsugen sættes ned fra 54 til 45 timer

1966

44-timers arbejdsuge indføres

1969

5-dages-ugen bliver en realitet med en 41 ¾-timers arbejdsuge

1974

40-timers arbejdsuge indføres

1979

5 ugers ferie om året til alle indføres

1981

Rådighedsvagter bliver arbejdstid

1983

Lærlinge bliver fuldgyldige medlemmer af Dansk El-Forbund

1987

39-timers arbejdsuge indføres

1989

Løn under barsel til månedslønnede indføres

1990

Opbygning af pensionsordning for grupper, der ikke tidligere havde ret til pension

1990

37-timers arbejdsuge indføres

1993

Løn under barsel i 24 uger indføres

1995

Omsorgsdage til småbørnsforældre indføres

1999

Ret til tre feriefridage indføres

2002

6. ferieuge indføres

2005

Ret til årlig drøftelse af kompetenceudvikling indføres

2008

Ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse

2012

Udvidet mulighed for selvvalgt uddannelse op til 6 uger

2014

Udvidelse af retten til forældreorlov til 13 uger

Development: HJEMMESIDER.DK